"Er resurs i den roll som krävs för att ni ska nå det resultat ni önskar"

Tjänsteutbud

 • Strategisk rådgivning till ledare i fastighetsförvaltande företag med huvudsaklig inriktning mot utveckling av IT-stöd
 • Projektledning vid införande it-stöd eller nya funktioner
 • Verksamhetsutveckling/process- och behovsanalys
 • Systemförvaltning, driftstöd och utbildning
 • Underhållsplanering/-strategi
 • Upphandlingsresurs fastighetssystem
 • Fastighetsförvaltning som resurs vid behov. Inom kort finns mer information på sidan dinforvaltare.se  
 • Systemoberoende tjänster mixat med en djup kunskap om fastighetssystem
Exempel på uppdrag är att:
 • vara/stödja kundens projektledare (eller vara leverantörens resurs) vid implementation av system/funktioner eller nya rutiner
 • skapa enhetliga och effektiva arbetssätt och rutiner för personalens befintliga IT-stöd
 • upprätta process- och behovsanalys för beslutsstöd
 • hjälpa företag att införa fungerande IT-stöd och rätt leverantörer av programvara till sin förvaltning
 • säkerställa att kunden har erforderlig kunskap efter implementationsprojekt samt en fungerande systemförvaltning
 • vara en resurs i er organisation på den nivå ni har behov
 • upprätta underhållsplaner, förvaltningsplaner m m
 • genomföra utbildning i enlighet med företagets behov