"Er resurs i den roll som krävs för att ni ska nå det resultat ni önskar"

Konsulter inom fastighetsförvaltning och IT!

"Er resurs i den roll som krävs för att ni ska nå det resultat ni önskar"


Att Finnas levererar ett brett spektra av tjänster inom managementkonsulting, projektledning  och verksamhetsutveckling av i huvudsak fastighetsbolag och fastighetsförvaltande organisationer. Kundens affärsprocesser är centrala i vårt arbete och det IT-stöd man väljer att använda är ett stort och viktigt inslag i kundens verksamhet.